ECKiW OHP w Roskoszy nominowane w kategorii edukacja zawodowa do nagrody EDUinspiracje 2020

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy otrzymało nominację w kategorii Edukacja zawodowa do nagrody EDUinspiracje 2020 za realizację projektu pt. Ginące zawody na europejskim rynku pracy.

Konkurs EDUinspiracje w 2020 roku odbywa się pod hasłem „Dzialam-Upowszechniam-Inspiruję”. Jego celem jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów, dzielenia się swoim doświadczeniem oraz sukcesem z innymi. Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominuje pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Nominacji kandydatów do nagrody dokonali eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty były oceniane według kryteriów, które zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej stanowią wytyczne w zakresie wyboru najlepszych praktyk. Ostatecznego wyboru laureatów dokona Kapituła konkursu. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która odbędzie się w grudniu.

„Ginące zawody na europejskim rynku pracy” to projekt międzynarodowego partnerstwa organizacji związanych z kształceniem zawodowym młodzieży z Polski, Litwy    i Niemiec popularyzujący ginące zawody i tradycyjne rzemiosło w połączeniu z nowatorskimi działaniami na rzecz poprawy sytuacji młodych osób na rynku pracy. Celem projektu było zachęcanie do kształcenia się i doszkalania w zawodach ginących oraz promocja tradycyjnego rzemiosła i kultury regionalnej na poziomie międzynarodowym, poprzez zaszczepianie idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w związku ze wzrostem zainteresowania produktami   i usługami wykonywanymi tradycyjnymi metodami. Nabycie lub podniesienie kompetencji   w zakresie ginących zawodów, dotarcie do rzemieślników, przedsiębiorców, instytucji, osób związanych z zawodami ginącymi oraz zainteresowanych ich popularyzacją, opracowanie materiałów szkoleniowych i promowanie szkoleń w celu poszerzania grona dobrze wykwalifikowanych rzemieślników stanowi szeroką formę ochrony przed zapomnieniem dawnych zawodów.