ECKiW OHP na V Terespolskich Targach Edukacji i Pracy

22 października 2014 r. wychowawcy ECKiW OHP w Roskoszy wzięli udział w V Terespolskich Targach Edukacji i Pracy, zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Terespolu przy współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Była to już piąta edycja cyklicznie organizowanej imprezy, która odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Terespolu. Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej Marek Doroszuk, który następnie odczytał list skierowany do organizatorów oraz przybyłych gości od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk, który w swoim wystąpieniu pozytywnie odniósł się do działań aktywizujących na rzecz młodzieży prowadzonych przez OHP. Podczas trwania imprezy osoby bezrobotne oraz młodzież gimnazjalna miała możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, przedstawicielami służb mundurowych i instytucjami prowadzącymi działalność o charakterze edukacyjnym lub z zakresu rynku pracy.