Akredytacja Erasmus+

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy uzyskało indywidualną Akredytację Programu Erasmus + w sektorze Kształcenie i Szkolenia zawodowe w ramach akcji 1.

Oznacza to, że nasza placówka w latach 2021- 2027 będzie miała uproszczony dostęp do pozyskania dofinansowania w ramach programów unijnych związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Przyznana Akredytacja stanowi potwierdzenie, że ECKiW OHP w Roskoszy ustanowiło plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności z których będą mogli korzystać wychowankowie OHP wraz z kadrą opiekuńczą.

Warunkiem uzyskania akredytacji było przygotowanie i złożenie wniosku do Narodowej Agencji Programu Erasmus+.