Akredytacja Erasmus +

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w ciągu ostatniego roku uzyskało Akredytację w dziedzinie młodzieży w Akcji 1 oraz indywidualną Akredytację Programu Erasmus + w sektorze Kształcenie i Szkolenia zawodowe w ramach Akcji 1.

Oznacza to, że nasza placówka w latach 2021-2027 ma uproszczony dostęp do pozyskania dofinansowania w ramach programów unijnych związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz w sektorze Młodzież. Przyznane Akredytacje stanowią potwierdzenie, że ECKiW OHP w Roskoszy ustanowiło plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności z których będą mogli korzystać wychowankowie OHP wraz z kadrą opiekuńczą.