Witaj szkoło!

Po wakacyjnym wypoczynku wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP kształcący się w Branżowej Szkole I-go Stopnia im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej dnia 3 września 2018 r.  rozpoczęli nowy rok szkolny 2018/2019. Dla niektórych będzie to pierwszy rok nauki w nowej szkole, dla większości kolejny, a dla innych ostatni. Jednak dla wszystkich powinien być on wspaniałą okazją do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Jak co roku w szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Dyrektor szkoły pan Henryk Zacharuk powitał wszystkich uczniów, gości, grono pedagogiczne oraz pracowników szkoły. Życzył uczniom zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz pasma sukcesów, nauczycielom wytrwałości i powodzenia w pracy zawodowej. Zostały wręczone również stypendia za dobrze zdany egzamin gimnazjalny i dobre oceny na świadectwie.

Część artystyczną akademii rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Przypomniano, iż pod datą 1 września kryje się nie tylko inauguracja roku szkolnego, lecz również rocznica wybuchu II wojny światowej. Grupa Medialna FORTE pod opieką pana Andrzeja Jędryczkowskiego przygotowała krótką część artystyczną.

Renata Golczewska