Wiary, nadziei, miłości…

Rozbłysła radość blaskami słońca,

znów w Wielkanocny poranek,

wdzięcznością nieba i ziemi bez końca

w ten cudu dzień –Zmartwychwstanie.

Świat stanął w blaskach tęczowej chwały

przybrany w zachwyt wiosenny,

wraz z zórz świtaniem dzwony zabrzmiały

w ten ranek Bogiem promienny.

Boże Jasności dziś Zmartwychwstała,

rozjaśnij ziemskie ciemności,

by w każdej duszy znów pieśń zabrzmiała

Wiary, Nadziei, Miłości.

Zofia Ewa Szczęsna