Wspólnie ze społecznością akademicką

21 marca 2016 r. Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Karol Sudewicz podpisał porozumienie partnerskie z Prof. Dr hab. Józefem Bergierem – Rektorem Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

W ramach współpracy strony porozumienia będą podejmowały wspólne działania w zakresie ożywiania i wspierania wzajemnych kontaktów obu społeczności w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz sportu. Ważnym obszarem współpracy będzie organizacja praktyk a także pozyskiwanie grantów i realizacja projektów finansowanych z funduszy europejskich.

pswOHP78

Podczas spotkania dyskutowano nad możliwymi formami wsparcia działalności dydaktycznej i wychowawczej ECKiW OHP, jak również o perspektywach organizowania wspólnych warsztatów, konferencji i sympozjów naukowych na terenie Centrum w Roskoszy.
W  spotkaniu w siedzibie PSW uczestniczyli także: Pan Marcin Szydłowski z ECKiW OHP oraz Pani Renata Karwacka – Dyrektor Gabinetu Rektora PSW.