W Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ powitano wakacje

27 czerwca 2014 r. w Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej, w której kształcą się wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

W uroczystościach udział wzięli: Dyrektor ZDZ Henryk Zacharuk, wychowawcy, nauczyciele, wychowawcy OHP i oczywiście młodzież.

IMG_1465

Uroczystość rozpoczęło uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły i  wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor ZDZ – Pan Henryk Zacharuk. Podziękował on młodzieży za całoroczny trud i godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz. Pogratulował też wyników osiągniętych podczas edukacji i życzył dalszych sukcesów w nauce oraz bezpiecznego i udanego wypoczynku w czasie wakacji. Dyrektor podziękował także nauczycielom i wychowawcom OHP za ciężką i owocną pracę z młodzieżą, życząc dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

IMG_1471

Po krótkim wystąpieniu przyszedł czas na wyróżnienie uczniów,  którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, a także reprezentowali szkołę w różnego rodzaju konkursach. Z rąk Dyrektora ZDZ nagrody otrzymali również uczestnicy ECKiW OHP: Agata Pajnowska, Patrycja Szot i Agnieszka Kozak.