Egzamin dyplomowy

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończył się egzamin dyplomowy słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu rynku pracy o specjalności pośrednictwo pracy.

W Komisji Egzaminacyjnej zasiedli: prof. UW dr hab. Cezary Żołędowski, dr hab. Maciej Duszczyk i mgr Agata Krencik. Sekretarzem Komisji była mgr Elżbieta Tomaszewska. Egzamin przeprowadzony został w formie ustnej. Każdy ze słuchaczy odpowiadał na dwa losowo wybrane pytania obejmującą swoim zakresem grupę zagadnień omawianych podczas całego programu studiów.

DSC_7510

Prowadzone w systemie zjazdów weekendowych studia podyplomowe dedykowane są dla 40 beneficjentów – pracowników OHP realizujących działalność w obszarze rynku pracy.

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadził Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia obejmujące 240 godzin dydaktycznych obejmowały następujące obszary tematyczne: polityka rynku pracy w Polsce i krajach UE, zasady funkcjonowania rynku pracy, usługi rynku pracy, diagnostyka uczestników rynku pracy, pośrednictwo pracy w krajach UE – teoria i praktyka.

Po zakończonym egzaminie dyplomowym nastąpi uroczyste podsumowanie studiów podyplomowych z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny, Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora,  Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Cezarego Żołędowskiego oraz przedstawicieli Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Stronę organizatorów reprezentować będą Dyrektor ECKiW OHP Mariusz Filipiuk oraz Anna Derlukiewicz z Komendy Głównej OHP.