Szkolenie z zakresu odbywania pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniach 17 – 19.11.2010 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w  Roskoszy odbywało się  szkolenie z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach wdrażanego projektu „Nowoczesne kompetencje kadry OHP”, w ramach Działania 1.3.3 Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. W szkoleniu udział wzięli wychowawcy, kierownicy internatów oraz komendanci Hufców.

Celem realizowanego szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy jak również przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.