Wizyta studyjna w Amsterdamie

W dniach 15 – 19 listopada 2010 r. odbyła się wizyta studyjna w Amsterdamie. Wzięło w niej udział 17 osób – pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, w tym jeden z pracowników ECKiW  w Roskoszy. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Nowoczesne kompetencje kadry Ochotniczych Hufców Pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Podczas zaplanowanej wizyty odbyły się spotkania z przedstawicielami różnychinstytucji i organizacji holenderskich znajdujących się w Amsterdamie i Utrechcie. Pierwsze spotkanie odbyło się w Holenderskim Narodowym Instytucie Młodzieży. Głównym zadaniem Instytutu jest ochrona interesów młodzieży i organizacji młodzieżowych. Uświadomienie im kim są, jakie mają talenty. Stowarzyszenie zajmuje się aktywizacją młodzieży w różnych dziedzinach życia społecznego, w kulturze, polityce. Kolejna instytucja, którą odwiedzono była Divosa czyli Stowarzyszenie Menedżerów Usług Komunalnych, które łączy ze sobą działalność w zakresie pomocy społecznej oraz pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.W ostatnim dniu wizyty odwiedzono Fundację Herstelling.  Fundacja skupia młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, z problemami, wywodzącą się z różnych środowisk społecznych. Fundacja zajmuje się wychowaniem poprzez pracę i naukę. W czasie wolnym zwiedzano miasto Amsterdam, jego zabytki, piękne historyczne budynki i kamienice oraz Muzeum Van Gogha.