Sukces Marysi Dudzińskiej

19 czerwca 2013 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy,  odbędzie się uroczyste Ogólnopolskie Zakończenie Roku Szkoleniowego OHP 2012/2013 połączone  z inauguracją III Festiwalu Kultury Młodzieży OHP oraz jubileuszem 55-lecia Ochotniczych Hufców Pracy. Podczas uroczystej gali, Komendant Główny OHP Pan Marian Najdychor wręczy wyróżnienia i nagrody rzeczowe tym uczestnikom OHP z całej Polski, którzy w roku szkolnym 2012/2013 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, przygotowaniu zawodowym i innych obszarach aktywizacji  społeczno-zawodowej.

Uczestniczką Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP wytypowaną do wyróżnienia jest Maria Dudzińska, uczennica II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej.

Marysia ma 17 lat i pochodzi z Wisznic. Obecnie mieszka w internacie ECKiW OHP przy ulicy Sikorskiego w Białej Podlaskiej. Jej największą pasją jest gotowanie, dlatego też kształci się w zawodzie kucharz małej gastronomii. Jest także młodocianym pracownikiem ECKiW OHP,  gdzie odbywa praktyczną naukę zawodu.

Maria jest osobą, która swoim zachowaniem i postawą wyróżnia się spośród pozostałych uczestników OHP. Chętnie pomaga innym, motywuje ich do działania, sama aktywnie uczestnicząc w życiu internatu, szkoły i OHP. Zawsze chętnie bierze udział w przedsięwzięciach realizowanych przez ECKiW OHP, tj. wymianach międzynarodowych,  projektach europejskich adresowanych do młodzieży, imprezach i uroczystościach o charakterze kulturalno – oświatowym, wychowawczym itp. W 2012 r. reprezentowała ECKiW OHP w Roskoszy  w międzynarodowym projekcie kulinarnym na Białorusi, a także innych projektach międzynarodowej wymiany młodzieży organizowanej przez ECKiW OHP. W 2013 r.  brała udział w projekcie Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2, chętnie uczestnicząc i korzystając ze  wszystkich form wsparcia. Marysia jest także zwyciężczynią Lokalnego Sprawdzianu Umiejętności Zawodowych. W Centralnym Sprawdzianie Umiejętności Zawodowych otrzymała wyróżnienie.

Maria zawsze chętnie służy pomocą innym. Jest radosną i uczynną  osobą, która łatwo nawiązuje kontakty i przyjaźnie. Jest uprzejma i miła wobec wychowawców i innych pracowników. Jej przykładna postawa moralna może z powodzeniem stanowić wzór do naśladowania.  Za swoje osiągnięcia, postawę, chęć do nauki i pracy,  w 2012 r. otrzymała Nagrodę Dyrektora ECKiW OHP w Roskoszy.

 

mania2

 

DSC_9074-crop

 

IMG_0835