Piknik Ekologiczny „Z Ekologią na Ty” w Roskoszy

           W dniu  14.06.2013 r. na terenie parku  ECKiW OHP w Roskoszy odbył się Piknik Ekologiczny, zorganizowany przez członków Klubu Aktywnych, który prężnie działa przy ECKiW na polu ekologii i ochrony środowiska. W Pikniku tym brali udział uczestnicy ECKiW OHP w Roskoszy, uczący się Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego  im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej.

Cel imprezy to przede wszystkim edukacja proekologiczna i rekreacja;  uświadomienie  młodzieży jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa czysta ziemia i środowisko; jakie są sposoby zapobiegania zanieczyszczenia naszej planety oraz co należy robić, aby na co dzień dbać o przyrodę, która nas otacza. Program pikniku obfitował w wiele konkurencji, do których stanęły czteroosobowe drużyny składające się z wychowanków ECKiW.  

Pierwszą z nich był test wiedzy o ochronie środowiska, którego wyniki były niezwykle zadowalające. Były też dowodem na to, że młodzi ludzie są doskonale świadomi, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa czyste środowisko. W trakcie  kolejnej z konkurencji – Kalambur,  uczestnicy odgadywali  ekologiczne hasła. Nie zabrakło też zadania wymagającego od uczestników nie tylko wiedzy, ale i sprawności fizycznej. Polegało ono na jak najszybszym umieszczeniu odpadów przeznaczonych do recyklingu w odpowiednich pojemnikach. Konkurencje takie jak: wykonanie z dostępnych materiałów zabawki ekologicznej  oraz zaprojektowanie plakatu pt. EKO – ZIEMIA  pokazały, że mamy nie tylko mądrą, ale i niezwykle kreatywną młodzież.  

Każdy  turniej ma to do siebie, że należy wyłonić jego zwycięzców i w tym przypadku, chociaż walka była wyrównana i każda drużyna dawała z siebie wszystko,  nagrodzone zostały te trzy pierwsze, które uzyskały najwięcej punktów. Zwycięzców nagrodzono rzeczowymi upominkami, a wszyscy pozostali uczestnicy pikniku dostali pamiątkowe, ekologiczne teczki.

Kulminacyjnym punktem imprezy było ognisko na świeżym powietrzu, podczas którego młodzież miała jeszcze jedną okazję do integracji i dyskusji na tematy proekologiczne.

 

DSC_0922

 

DSC_0911

 

DSC_0951

 

DSC_1012