Sprawny w zawodzie – kucharz małej gastronomii

17 maja 2011 r.  w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim rozegrana została tegoroczna, ósma już edycja konkursu „Sprawny w zawodzie – kucharz małej gastronomii” na szczeblu wojewódzkim.
Celem konkursu było umożliwienie młodzieży sprawdzenia poziomu opanowania umiejętności zawodowych oraz kształtowanie odpowiednich postaw w zakresie bezpiecznych zachowań i procedur wynikających z procesu pracy.
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy reprezentowały dwa zespoły z drugich klas. W pierwszym zespole znaleźli się Mateusz Wołosowicz i Sylwester Pokora, w drugim – Sebastian Aleksandrowicz i Piotr Biernacki. W rywalizacji uczestniczyło pięć grup dwuosobowych. Zadaniem uczestników było wykonanie dwóch potraw z zestawem surówek. Mateusz Wołosowicz i Sylwester Pokora, zajęli III miejsce zdobywając nagrody w postaci Blenderów. Sebastian Aleksandrowicz i Piotr Biernacki wywalczyli IV lokatę.

Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach trwających łącznie trzy godziny. W części teoretycznej, w postaci testu, uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu technologii gastronomicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedsiębiorczości. Z kolei zadanie praktyczne wymagało wykazania się umiejętnościami gotowania, dosmaczania i estetycznego podawania potraw.

Komisja oceniająca pilnie obserwowała wszystkie zachowania uczestników podczas zajęć praktycznych, przyznając punkty za poszczególne kategorie.

O ostatecznej lokacie decydowała łączna ilość punktów z części teoretycznej i praktycznej.