Sprawni poprzez sport

Szesnastoosobowa grupa wychowanków ECKiW OHP w Roskoszy wzięła udział w festynie Integracyjno – Prewencyjnym „Sprawni poprzez sport” zorganizowanym  17 września 2009 r. na terenach rekreacyjnych ECKiW w Roskoszy. Organizatorem imprezy, która miała miejsce już po raz szósty, był Ośrodek Misericordia Caritas z Białej Podlaskiej.
Wychowankowie OHP z uwagą wysłuchali prelekcji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz chętnie wzięli udział w pokazie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonej przez studentów ratownictwa medycznego z Państwowej Wyższej Szkoły w Białej Podlaskiej.
 
 
Podczas imprezy młodzież chętnie integrowała się z osobami niepełnosprawnymi uczestnicząc w grach i zabawach sportowych oraz we wspólnej dyskotece.