Szkolenie koordynatorów EFS

W dniach 23-25 września 2009 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się szkolenie „Zasady realizacji projektów w ramach PO KL ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu i ewaluacji”. W szkoleniu wzięli udział koordynatorzy wojewódzcy, koordynatorzy projektów w CKiW oraz przedstawiciele Komendy Głównej OHP.

Otwarcia oraz podsumowania szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor.