Spotkanie Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków

W dniach 9-10 czerwca 2008 roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy odbył się zorganizowany przez KOBiDZ zjazd wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz przedstawicieli Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN.

Konferencja była poświęcona  projektowi zmian w rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań  konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i  poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. W dyskusji skupiono się na kluczowych zagadnieniach będących przedmiotem ww. rozporządzenia: uprawnień do wykonywania prac i badań przy zabytkach, pozwoleń na badania i prace przy zabytkach oraz metod egzekwowania realizacji warunków określanych w pozwoleniach. Uczestnicy spotkania analizowali te problemy w czterech grupach tematycznych poświęconych problematyce zabytków nieruchomych, ruchomych, zabytkowej zieleni oraz archeologii.

Uczestnicy zjazdu odbyli także objazd studyjny po najciekawszych miejscach regionu, odwiedzili między innymi monaster w Jabłecznej, bazylikę św. Anny i gotycką cerkiew w Kodniu, a także zabytkowe zabudowania stadniny koni w Janowie Podlaskim, drewnianą XVII-wieczną świątynię w Krzyczenie, Zaborek i wiele innych zabytkowych obiektów.

Konferencja zorganizowana została przez KOBiDZ przy współpracy i na zaproszenie Delegatury WUOZ w Białej Podlaskiej.