Zasłużony dla Kultury Polskiej

8 czerwca 2008 r. w Częstochowie Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Stanisław Podymski został wyróżniony odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Odznaczenia i dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawane są w uznaniu zasług dla rozwoju kultury polskiej, w tym przypadku w uznaniu wkładu wyróżnionych osób w upowszechnianie kultury w OHP.

Honorowe odznaki OHP wręczał Komendant Główny OHP Jerzy Mormul podczas XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Młodzieży i Kadry OHP pod hasłem "Bądźcie uczniami Chrystusa" odbywającej się w szczególnym czasie – roku jubileuszu 50-lecia Ochotniczych Hufców Pracy.