Spotkanie Klubu Absolwenta

Dnia 27 kwietnia 2013 roku odbyło się spotkanie Klubu Absolwenta Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Spotkanie rozpoczęło się częścią oficjalną w trakcie której każdy z uczestników opowiedział krótko o sobie i o tym jak potoczyły się jego losy po odejściu z OHP. Następnie liderzy Młodzieżowego Klubu Pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży poinformowali o możliwościach zatrudnienia. Uczestnicy spotkania wypełnili ankiety dla poszukujących pracy oraz ankiety absolwenta OHP. Po części oficjalnej rozpoczęło się wspólne grillowanie z wychowankami mieszkającymi obecnie w Internacie przy ECKiW w Białej Podlaskiej. Podczas spotkania nasi absolwenci wymienili się z wychowawcami informacjami dotyczącymi ich aktualnej sytuacji życiowej. Był też czas na gry i zabawy na świeżym powietrzu: siatkówka, przeciąganie liny, rzut do celu, skoki na skakance itp. Wszyscy wyjechali pełni wrażeń i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnym spotkaniu klubu.

 

DSC_0447x

 

 

DSC_0451x

DSC_0467x