Kolejna zbiórka makulatury

    Mając na celu promocję działań proekologicznych i idei segregacji surowców wtórnych, młodzież ECKiW OHP w Roskoszy oraz uczestnicy Klubu Aktywnych, stale podejmującego działania na rzecz ekologii, ciągle zbiera makulaturę. Uzbierana makulatura (w postaci starych książek, gazet, ilustrowanych magazynów, dzienników, opakowań tekturowych, kartonów itp.) jest oddawana  do punktu skupu makulatury „DROP”  w Białej Podlaskiej.

    Ostatnie wyjście do skupu odbyło się w dniu 29.04.2013 r. Na naszym koncie przybyły kolejne uzbierane kilogramy i oczywiście satysfakcja z prowadzonych działań proekologicznych. Pozyskane ze zbiórki środki pieniężne zostaną wykorzystane na organizację spotkania integracyjnego w plenerze.

    Celem tej akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania działaniami promującymi ochronę środowiska, popularyzowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych, poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami.

    Makulatura zbierana jest cały czas, młodzież chętnie włącza się w akcje promujące ochronę środowiska, przynosi makulaturę, nakrętki oraz baterie. Kolejne wyjście do skupu planowane jest na czerwiec.

MAK2

 

MAK5

 

MAK6