“Obudź swój potencjał – YEI”: Realizacja staży zawodowych

 W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja 3 miesięcznych staży zawodowych dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”.

Trzydziestoosobowa grupa beneficjentów realizuje staże u lokalnych przedsiębiorców w zawodach, w których odbywali szkolenia zawodowe w ramach projektu, a są to między innymi: sprzedawca – magazynier  z obsługą wózka widłowego, kelner – barman, kosmetyczka z elementami wizażu, florysta lub spawacz metodą MAG.

Celem realizowanego stażu jest zapoznanie uczestników ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy i stosowanymi w nim procesami technologicznymi. Uczestnicy, mają szansę zapoznania się z zasadami organizacji, prowadzenia zakładów pracy, wykorzystywanymi procesami produkcyjnymi. Pozwoli to na zwiększenie ich zdolności adaptacyjnych do nowych warunków pracy i stanowić będzie istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej.

Młodzież z dużym zaangażowaniem i aktywnością realizuje powierzone im na stanowiskach pracy zadania. Atutem staży zawodowych jest stypendium dla każdego uczestnika oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu.

Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.