Dzień profilaktyki, integracji i rekreacji

21 marca 2017 r. wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP wraz z wychowawcami uczestniczyli w akademii zorganizowanej z okazji “Dnia Profilaktyki, Integracji i Rekreacji” w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 im. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej.

Imprezie, której celem było zwrócenie uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych, towarzyszyły występy koła wokalnego działających przy ZSZ nr 2 oraz gry i zabawy ruchowe. Uczestnicy biorący udział w dyscyplinach sportowych zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Dzień Integracji, Rekreacji i Profilaktyki obchodzony jest w szkole co roku na wiosnę.