Obudź swój potencjał – szkolenie językowe

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja szkolenia językowego w ramach ogólnopolskiego projektu unijnego „Obudź swój potencjał – YEI”.

W 120 – godzinnym kursie języka angielskiego, którego poziom został dostosowany do poziomu zaawansowania poszczególnych beneficjentów uczestniczy sześć osób, którym nauka języka obcego została zarekomendowana przez doradcę zawodowego podczas opracowywania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu.

Celem realizowanych zajęć jest przełamanie bariery językowej, dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku angielskim, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia.

Na zakończenie kursu beneficjenci uzyskają zaświadczenia określające poziom nabytych kompetencji na poziomie podstawowym (A1) wydane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

W ramach projektu młodzież ma zapewnione wyżywienie, ubezpieczenie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” realizowany jest w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”.