O refundacji na szkoleniu

W dniach 7-10 kwietnia 2008 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się szkolenie Dyrektorów Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży.

Zakres szkolenia obejmował zagadnienia rynku pracy i refundacji. Szkolenie składało się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy blok obejmował podsumowanie działalności i osiągniętych efektów w roku 2007. Drugi blok dotyczył omówienia zadań i ich realizacji w roku 2008. Dodatkowo w ramach szkolenia odbyła się prelekcja na temat "Programy rynku pracy – możliwości działań w ramach komponentu regionalnego PO KL". Ponadto odbyło się spotkanie z Dyrektorem Oddziału do spraw kontroli legalności zatrudnienia w Niemczech Klausem Schuldesem, który przedstawił "Założenia projektu w zakresie organizacji praktyk dla uczniów szkół rolniczych w Niemczech. Giełdy pracy".

Podsumowania szkolenia dokonał Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Jerzy Mormul oraz jego zastępca Marian Najdychor.