Nowy obiekt OHP w Białej Podlaskiej otwarty

Minister Pracy i Polityki Społecznej Pani Jolanta Fedak dokonała otwarcia zintegrowanej placówki
Ochotniczych Hufców Pracy
w Białej Podlaskiej

Uroczystość odbyła się 31 lipca 2008 r. w nowo wyremontowanym i oddanym do użytku obiekcie OHP przy ul. Sikorskiego 5.

Razem z Panią Minister symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Prezydent Białej Podlaskiej Andrzej Czapski.
Całą uroczystość prowadził Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor.

Wśród przybyłych gości byli m.in. posłowie Tadeusz Sławecki, Adam Abramowicz i Franciszek Stefaniuk, Przewodniczący OPZZ Jan Guz, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Krzysztof Głuchowski, Wicekurator Oświaty w Lublinie Anna Dudek-Janiszewska, Prezydent Białej Podlaskiej Andrzej Czapski, kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Stanisław Romanowski, Członek Zarządu Euroregionu "Bug" Henryk Makarewicz, wójtowie okolicznych gmin, przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji, MOPS, PUP, WORD, zespołu kuratorów, szkół, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej, reprezentanci UMCS, pracodawcy zatrudniający młodzież OHP i wykonawcy inwestycji.

Po powitaniu Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor zaprosił wszystkich zebranych do obejrzenia filmu o absolwentach OHP, a po projekcji Komendant Lubelskiej WK OHP Piotr Gawryszczak i Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Stanisław Podymski oprowadzili gości po nowym obiekcie.
W placówce znajdują się: siedziba Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz jednostek tworzących CEiPM – Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowego Biura Pracy, Klubu Pracy, dwie sale konferencyjne (jedna spełniająca funkcję świetlicy środowiskowej) wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, sala komputerowa, siedziba Środowiskowego Hufca Pracy, stołówka z kuchnią, zaplecze kuchenne, warsztaty gastronomiczne do nauki zawodu kucharza i sale do zajęć teoretycznych. Góra budynku (I piętro) zaadoptowana została na część internatową z 30 miejscami. Powierzchnia wszystkich pomieszczeń wynosi 1500 mkw.

Po zwiedzaniu obiektu zaprezentowano film "OHP dzisiaj". Następnie Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak przedstawił działalność Lubelskiej WK a Dyrektor ECKiW Stanisław Podymski – działalność Centrum w Roskoszy.

Po prezentacjach Minister Pracy i Polityki Społecznej Pani Jolanta Fedak pogratulowała OHP otwarcia nowej placówki i wyraziła nadzieję, że w obiekcie kolejne roczniki młodzieży z Białej Podlaskiej i regionu będą mogły korzystać z pomocy instytucji, zdobywając zawód, wiedzę i umiejętności potrzebne do poruszania się po rynku pracy i samodzielności w dorosłym życiu.

Po wystąpieniu Pani Minister proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej ks. Ryszard Kardas i Duszpasterz Lubelskiej WK ks. Marian Duma poświęcili pomieszczenia.

Przed zakończeniem uroczystości przez Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula posłowie, przedstawiciele władz samorządowych i Kuratorium Oświaty w Lublinie w krótkich wystąpieniach podkreślali efektywne realizowanie przez OHP różnorodnych działań w trosce o młode pokolenie i w wierności hasłu "Wychowanie – Nauka – Praca", a także ważną rolę, jaką instytucja spełnia na polu inicjatyw podejmowanych na rzecz osób potrzebujących pomocy, znajdujących się na granicy wykluczenia społecznego.
 
Uroczystość otwarcia placówki OHP poprzedziła msza św. odprawiona w intencji OHP. Uczestnicy OHP w darze ołtarza złożyli kielich i książkę o harcerzach Szarych Szeregów na Lubelszczyźnie.


Po uroczystości w Białej Podlaskiej Pani Minister odwiedziła ECKiW w Roskoszy, gdzie w obecności Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula i jego zastępcy Mariana Najdychora zapoznała się z obiektami i głównymi kierunkami działań Centrum. Uczestnicy uroczystości otwarcia nowej placówki OHP podczas spotkania w Roskoszy na pamiątkę otrzymali od Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotra Gawryszczaka, jego zastępcy Marcina Kopciewicza i Dyrektora ECKiW Stanisława Podymskiego okolicznościowe tabliczki uwieczniające 72-lecie Junackich Hufców Pracy, 50-lecie OHP i 10-lecie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

Placówka OHP w Białej Podlaskiej została przekazana w zarząd Europejskiemu Centrum Kształcenia i Wychowania bezpośrednio podlegającemu Komendzie Głównej OHP.

Budynek przy ul. Sikorskiego 5 został przekazany OHP przez Gminę Miejską Biała Podlaska w 2005 r. Wcześniej mieściło się tu przedszkole samorządowe.

    Gruntowny remont, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektu, uwzględniająca zmianę sposobu użytkowania budynku zgodnie z działaniami realizowanymi przez OHP, trwały od sierpnia 2006 r. do grudnia 2007 r.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu placówki oraz odpowiednim warunkom młodzież skupiona w ŚHP ze świetlicą środowiskową oraz osoby korzystające z usług CEiPM w Białej Podlaskiej będą mogły jeszcze lepiej zadbać o własny rozwój edukacyjny i zawodowy.