Szkolenie kadry OHP

 

W dniu 29 lipca 2008 r. podpisana została umowa z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich o dofinansowanie projektu systemowego OHP "Szkolenie kadry Ochotniczych Hufców Pracy".


Głównym celem projektu jest wzmocnienie efektywności funkcjonowania OHP jako instytucji rynku pracy poprzez kompleksowe doskonalenie kwalifikacji kadry OHP. Projekt zakłada objęcie wsparciem 750 osób.


Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w okresie od sierpnia do grudnia 2008 r. zrealizuje pięć szkoleń w ramach w/w projektu:

25-27.08  Szkolenie dla kadry pedagogicznej "Depresja wśród dzieci i młodzieży" – 40 osób
16-19.09  Prowadzenie szkoleń i prezentacji – doskonalenie umiejętności trenerskich dla kadry rynku pracy – 30 osób
07-10.10  Szkolenie dla kadry nadzorującej proces kształcenia – 28 osób
27-30.10  Szkolenie dla kadry CEiPM – Zarządzanie projektami w zakresie rynku pracy – 20 osób
04-07.11  Szkolenie dla pedagogów z zakresu stosowania nadzoru pedagogicznego – 28 osób