Młodzież ECKiW modliła się na Jasnej Górze

        W dniach 7 – 8 czerwca 2013 r. odbyła się XX Ogólnopolska Pielgrzymka Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę. Wzięła w niej udział młodzież, duszpasterze wojewódzcy oraz kadra OHP wraz z Komendantem Głównym Marianem Najdychorem.

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania reprezentowała sześcioosobowa grupa wychowanków wraz z dwiema wychowawczyniami oraz Dyrektor Centrum, pan Marcin Kopciewicz.

W tym roku młodzież pielgrzymowała na Jasną Górę pod hasłem „Nie wstydzę się Jezusa” po to, by tak jak w latach poprzednich, podziękować Maryi za cały rok szkolny, pomodlić się w intencji Ochotniczych Hufców Pracy jak i swoich własnych. Program tegorocznych uroczystości przewidywał czas na modlitwę, refleksję jak i na zabawę.

Pierwszy dzień pielgrzymki rozpoczął się od nabożeństwa pokutnego w Archikatedrze Częstochowskiej, które poprowadził  krajowy duszpasterz OHP  ks. prałat Jarosław Sroka. Młodzież miała także okazję przystąpić do spowiedzi świętej.

Następnie uczestnicy  przemaszerowali Alejami Najświętszej Maryi Panny przez centrum Częstochowy na Jasną Górę. Młodzież złożyła także kwiaty i zapaliła znicze przed pomnikiem błogosławionego Jana Pawła II, który od 2011 roku jest patronem Ochotniczych Hufców Pracy. Niedługo potem młodzież wzięła udział we mszy świętej, pod przewodnictwem ks. biskupa Antoniego Długosza, pierwszego krajowego duszpasterza OHP.

         Równolegle tego samego dnia, odbywał się w Olsztynie konkurs piosenki religijnej i pielgrzymkowej.

Drugiego dnia pielgrzymki młodzież zwiedziła zabytkowy klasztor.

 

DSC_0834

 

DSC_0836

 

DSC_0853