Międzynarodowy plener malarski „Pejzaże Roskoszy”

W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2010 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbył się Międzynarodowy Plener Malarski pod hasłem „Pejzaże Roskoszy”. W plenerze uczestniczyła 15 osobowa grupa młodzieży z Białorusi oraz 15 wychowanków ECKiW. Białoruś reprezentowała młodzież z Polskiej Szkoły Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu, z którym Centrum współpracuje w oparciu o zawarte porozumienie o współpracy w dziedzinie: kultury, nauki, wymiany młodzieży, a także turystyki, rekreacji i sportu.

Udział w plenerze umożliwił uczestnikom nawiązanie nowych  kontaktów oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. Praca pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry wzbogaciła warsztat artystyczny i sprzyjała zdobyciu nowych umiejętności. Młodzież doskonaliła swój warsztat plastyczny pod okiem specjalisty poprzez wiele form plastycznych oraz szeroki dobór tematyki. Ocenie konkursowej podlegały prace za namalowanie pejzażu, portretu oraz loga przyjaźni polsko-białoruskiej. W ostatnim dniu pleneru, uczestnicy wykonywali papierowe choinki, które ozdabiali w dowolny sposób, biżuterię artystyczną oraz zdobili torebki papierowe.

Na zakończenie pobytu w Roskoszy odbyła się poplenerowa wystawa oraz ocena prac konkursowych. Jury przyznało I miejsce Marinie Daszkiewicz z Białorusi za pracę przedstawiającą Stajnię Cugową w Roskoszy, II miejsce Marinie Szelpuk za logo przyjaźni polsko-białoruskiej, natomiast III miejsce zdobyła Victorija Kirjanowa z Białorusi za portret. Ponadto przyznano 4 wyróżnienia za prace, które wykazały się wyjątkową dojrzałością twórczą. Laureaci zostali nagrodzeni cennymi nagrodami rzeczowymi a wszyscy uczestnicy pleneru drobnymi upominkami i dyplomami.

Plonem pleneru jest wiele ciekawych prac, które oprawione zdobić będą wnętrza obiektów oraz świetlicy środowiskowej na terenie ECKiW OHP w Roskoszy.

Na zakończenie pobytu, młodzież udała się na zajęcia plastyczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej, gdzie wspólnie z uczestnikami kółka plastycznego ozdabiali bombki choinkowe ulubionymi postaciami z bajek.

Po zajęciach młodzież z Białorusi ruszyła w drogę powrotną. Uczestnicy pleneru byli bardzo zadowoleni z prowadzonych zajęć i swego pobytu, było im jedynie żal, że tak szybko nadszedł czas pożegnania i powrotu do swoich domów.