Majówka wśród przyjaciół

16 maja 2008 r., na terenach rekreacyjnych Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy już po raz siódmy odbyły się warsztaty terapii zajęciowej „Majówka wśród przyjaciół” zorganizowane z myślą o młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Biała Podlaska. Organizatorem tegorocznej Majówki przebiegającej pod hasłem „Postępuj ekologicznie” było Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Honorowy patronat nad imprezą  sprawował Prezydent Miasta Biała Podlaska Andrzej Czapski.

Plenerowe warsztaty terapii zajęciowej podzielone zostały na dwa bloki tematyczne: blok sportowy oraz blok ekologiczny. W bloku ekologicznym znalazło się spotkanie z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz konkursy i zabawy związane z tematyką ochrony środowiska a w bloku sportowym różnorodne gry i zabawy sprawnościowe i integracyjne pod nadzorem wykwalifikowanej kadry.

We wszystkich konkurencjach wzięło udział ponad 300 zawodników – podopiecznych placówek specjalnych, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej a także 26 osobowa grupa uczniów szkoły specjalnej uczęszczających do ECKiW OHP w ramach przysposobienia do pracy.

Spotkanie, a w szczególności rozgrywki sportowe miały na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestników, nauczenie ich uczciwej rywalizacji i współzawodnictwa, rozwinięcie w młodzieży ducha samodzielności i poczucia  wiary we własne siły. Ważnym elementem było również uświadomienie młodzieży co w praktyce oznacza i jakie znaczenie ma ochrona środowiska i dbałość o swoje otoczenie.

Podsumowaniem Majówki był wieczorek integracyjny zakończony wspólnym śpiewaniem i pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Zwycięzcom rozgrywek sportowych zostały wręczone puchary a wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez sponsorów. Ze współzawodnictwa jednak wszyscy wyjechali jako zwycięzcy bo zaangażowanie, emocje i serce włożone w spotkanie zasługują na pierwsze miejsce a uśmiechnięte twarze uczestników były najpiękniejszą nagrodą dla organizatorów…