II Ogólnopolski Zjazd Związków Zawodowych Pracowników OHP

                       W dniach  14 i 15  listopada 2013 r.  w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w  Roskoszy odbył  się II Ogólnopolski  Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy  Związków  Zawodowych Pracowników OHP.

W uroczystym Zjeździe wzięło udział 46  Delegatów Związku z całego kraju oraz zaproszeni goście z Komendy Głównej: Pan Marian  Najdychor Komendant Główny OHP, Pan Wieńczysław Andrzej Targ Zastępca Komendanta Głównego OHP oraz Pan Wojciech Szewczyk Zastępca Komendanta Głównego OHP.

DSC_2346

Pierwszego dnia Zjazdu Delegaci Związku dokonali oceny pracy ustępującego Zarządu i wybrali nowe władze  na lata 2013 – 2017.  Podjęto także uchwałę w sprawie kierunków rozwoju i przyszłej działalności Związku.

DSC_2337

15 listopada,  drugiego dnia  Zjazdu,  odbyło się pierwsze posiedzenie i ukonstytuowanie się organów  nowo wybranego Zarządu. Przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP wybrany został Pan Marian Nowakowski, wcześniej p.o. OZZP OHP.  Około godz. 10.00 dokonano uroczystego podsumowania konkursu ogłoszonego  w marcu tego roku z okazji  55 – lecia OHP pt. „WSPOMNIENIE Z PRACY W OHP – NAJLEPSZY ARTYKUŁ”.  Kolejnym punktem Zjazdu była  otwarta dyskusja na temat roli Związków Zawodowych w zakładzie pracy, podczas której Delegaci mieli doskonałą okazję do wymiany wniosków i doświadczeń. Na zakończenie przyjęto, w drodze  głosowania, projekty uchwał  poddanych wcześniejszemu czytaniu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uroczystego zamknięcia i podsumowania II Ogólnopolskiego Zjazdu Związków Zawodowych Pracowników OHP dokonał Pan Marian Najdychor Komendant Główny OHP.