Informacja o wyniku postępowania: Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 40 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 40 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Znak sprawy: ZP-5/NP2/POKL/2013

W związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych przez Europejskie Centrum Kształcenia Wychowania OHP w Roskoszy na: Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 40 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r., w postępowaniu zostało złożonych pięć ofert:

Nr Nazwa i adres wykonawcy: Ocena punktowa

1

Krzysztof Pałgan, Anna Pałgan

English Language School S.C.

ul. Piaskowa 3C

65-204 Zielona Góra

 

 

100 pkt.

2

PRO-EURO Consulting

Dominik Karmazyn

ul. Armii krajowej 59/17

96-100 Skierniewice

 

 

69 pkt.

3

Ośrodek Nauczania Języków Obcych :”Języki Świata”

Katarzyna Anna Kowalczuk

ul. Sienkiewicza 49

15-002 Białystok

 

 

97 pkt.

4

           Anna Halina Kazimierczak

Europejska Grupa Konsultingowa

ul. Żwirki 1C/4

90-448 Łódź

 

 

 

59 pkt.

5

          Prime Centrum Języków Obcych

Joanna i Medard Orlik S.C.

ul. Narutowicza 34

21-500 Biała Podlaska

 

 

86 pkt.

W wyniku weryfikacji nadesłanych ofert ustalono, iż wszystkie oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu i najkorzystniejszym jest udzielenie wykonania usługi firmie: English Language School S.C., Krzysztof Pałgan, Anna Pałgan, ul. Piaskowa 3C, 65-204 Zielona Góra.  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów.