Duszpasterze w Roskoszy

W dniach 23 – 26 września w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się narada kierownictwa Komendy Głównej OHP i duszpasterzy wojewódzkich komend.

W obradach uczestniczyli Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, jego zastępca Marian Najdychor, dyrektor Biura Edukacji i Wychowania Sławomir Męcina, Krajowy Duszpasterz OHP ks. Jarosław Sroka oraz wojewódzcy duszpasterze.

Spotkanie otworzyło wystąpienie zastępcy Komendanta Głównego, w którym dokonał on oceny działalności wychowawczej w roku szkolnym 2007/2008 w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Program spotkania obejmował liczne wystąpienia księży duszpasterzy, dyskusje wokół problemów związanych z wychowaniem, nawiedzenie miejsc kultu religijnego na Podlasiu (Pratulin, Kostomłoty, Jabłeczna)  oraz wyjazd do Brześcia na spotkanie ze środowiskiem Polonii.