Szkolenie z zakresu refundacji

W dniach 29.09 – 01.10.2008 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w  Roskoszy odbyło się  szkolenie z zakresu refundacji dla pracowników merytorycznych CEiPM.

Szkolenie to zamknęło cykl szkoleń z zakresu refundacji w 2008 r. i dotyczyło przyszłościowych rozwiązań w sprawie refundacji w świetle nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tym zakresie oraz spraw finansowych dotyczących w szczególności zamknięcia roku finansowego 2008.

Ponadto poruszono sprawy związane z rozpoczęciem nowego roku, przyjmowania nowych wniosków od pracodawców oraz terminu ich rozpatrywania.

Zakończenia i podsumowania szkolenia dokonał Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Jerzy Mormul oraz jego zastępca Marian Najdychor.