Zajęcia integracyjne wychowanków Internatu

W dniu 14 września 2010 r. w Internacie OHP przy ul. Sikorskiego 5 odbyły się zajęcia integracyjne dla wychowanków mieszkających w Internacie, pod tytułem „Poznajmy się lepiej”. Zajęcia zorganizowała wychowawczyni Olga Prudaczuk. Celem przedsięwzięcia była integracja grupy podczas wspólnych spotkań, wzajemne poznawanie się, zaspokajanie potrzeby akceptacji, kształtowanie postawy tolerancji, umiejętności mówienia o swoich wadach i zaletach.

Podczas zajęć uczestnicy dostrzegli wiele podobieństw, poznali się bliżej a grupa wychowanków stała się bardziej spójna. Uczestnicy zdobywali wiedzę o sobie i innych poprzez zabawę, wspólne działania w które chętnie się zaangażowali.