ECKiW OHP na spotkaniu Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP

W dniach  4-6 grudnia 2018 r. w Lanckoronie odbyło się spotkanie Ogólnopolskiej Kapituły  Samorządności Młodzieży OHP.

Tematem spotkania była integracja i współpraca liderów samorządności młodzieży OHP. W  spotkaniu  uczestniczyła Przewodnicząca Samorządu OHP w Roskoszy Dominika Bojarczuk.

Impreza podzielona była na dwie części: warsztaty integracyjne, tematyczne i dyskusyjne dla młodzieży i dla kadry wychowawczej oraz wycieczki połączone ze zwiedzaniem najciekawszych miejsc w Krakowie:  Wawel, Rynek Starego Miasta, Kościół Mariacki i w Wadowicach (Dom rodzinny i Muzeum Papieża  Jana Pawła II). Ważnym elementem spotkania były wybory przewodniczącego Ogólnopolskiej Kapituły  Samorządności Młodzieży OHP oraz jego zastępców.

Młodzież spędziła czas bardzo atrakcyjnie na wzajemnym poznawaniu się, grach i zabawach integracyjnych a największe wrażenie wywarło na niej spotkanie z ciekawym człowiekiem, niewidomym  od urodzenia p. Łukaszem, który opowiadał o swoim życiu i pasjach, jakimi są dalekie podróże. Pokazał, jak można realizować swoje marzenia mimo trwałej dysfunkcji wzroku.

Spotkanie upłynęło w niezwykle miłej i sympatycznej atmosferze.

                                                                                                    Wiesław Gielecki