ECKiW OHP w Roskoszy
Roskosz 23
21-500 Biala Podlaska
tel./fax (83) 344-41-17
email: eckiwroskosz@ohp.pl


 
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

postheadericon O ECKiW

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zostało powołane do życia w 1999 roku przez Ochotnicze Hufce Pracy i jako jedyne w Polsce działa na gruncie europejskim.

Siedziba Centrum położona jest we wschodniej części Polski, w województwie lubelskim, w oddalonej o 5 km od Białej Podlaskiej miejscowości Roskosz. Centrum położone jest na trasie Berlin – Moskwa, 25 km od granicy z Białorusią i 30 km z Ukrainą. Odległość od Warszawy wynosi 156 km (stosunkowo dogodny czas dojazdu koleją, lub samochodem – około 2 godz.). Centrum nie przypadkiem powstało w Roskoszy, to jest w regionie, gdzie swoją małą ojczyznę znaleźli Polacy, Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie i Żydzi, w miejscu, gdzie spotykają się narody, mniejszości narodowe i grupy etniczne. Na tym obszarze pogranicza Europy Środkowo -Wschodniej powstało Centrum mogące stać się podstawą inicjowania dobrej współpracy międzynarodowej, bazujące na twórczym przenikaniu tradycji i obyczajów, współistnieniu religii i światopoglądów, świadczące o tym, że różnorodność kultur jest bogactwem społeczeństw. Założeniem statutowym Centrum jest upowszechnianie zasad demokracji i tolerancji oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, zwłaszcza tymi, które na przestrzeni wieków związane były poprzez historię, tradycję i kulturę z Polską. Centrum ma również za zadanie przyczyniać się do tworzenia wzorów współżycia pozbawionego stereotypów i uprzedzeń. Głównym celem działalności Centrum jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży defaworyzowanej – poprzez aktywne budowanie systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowanie i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii a także promocja bezpośredniej współpracy międzynarodowej w ramach realizacji programów europejskich. Centrum jest miejscem spotkań młodzieży, nauczycieli, wychowawców a także działaczy samorządowych zarówno z krajów Unii Europejskiej jak i sąsiadujących. Pełni również funkcje kulturotwórcze i integracyjne dla społeczności lokalnej poprzez jej uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz animowanie wspólnych przedsięwzięć o tym charakterze.

Program Centrum skierowany jest do następujących adresatów:

 • młodzieży polskiej i zagranicznej
 • organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą zajmujących się problematyką dotyczącą młodzieży
 • organizacji młodzieżowych w kraju i za granicą
 • władz administracyjnych i samorządowych wszystkich szczebli, w szczególności zaś województwa lubelskiego – jednostek organizacyjnych OHP, ich kadry i uczestników
 • społeczności lokalnej.

Pedagogiczna kadra OHP realizuje kompleksowy proces obejmujący kształcenie ogólne i zawodowe uczestników, wychowanie, resocjalizację, działania profilaktyczne, a także o charakterze kulturalno – oświatowym i rekreacyjno – sportowym.

Centrum posiada bogate zaplecze szkoleniowo – rekreacyjno – sportowe co pozwala jednostce na organizację wielu szkoleń, konferencji i seminariów, prowadzenie praktyk oraz organizację wypoczynku indywidualnego. Położone w jednym z najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo terenów Południowego Podlasia, stanowi idealne miejsce wypoczynku i pracy w atmosferze ciszy i spokoju. Kompleks czterech budynków, ogromny teren i różnorodność atrakcji stwarzają duże możliwości dostosowania się do specyficznych potrzeb każdego klienta.

Ośrodek dysponuje:

 • 55 miejscami noclegowymi w pokojach o podwyższonym standardzie (pełny węzeł sanitarny, telefon, dostęp do Internetu)
 • Restauracją oraz winiarnią z wyśmienitą kuchnią i profesjonalną obsługą
 • Salami konferencyjnymi (dla 80 i 150 osób z pełnym zapleczem multimedialnym); dla wymagających dyskrecji spotkań biznesowych – kameralny gabinet konferencyjny
 • Dobrze rozwiniętą bazą rekreacyjną (stanica, ognisko, grill z zadaszeniem, boiska sportowe, stawy rybne z możliwością wędkowania, trasy rowerowe)
 • Parkingiem

 

 

ENGLISH  VERSION

 

European Centre of Education and Upbringing OHP in Roskosz was established in 1999 by Voluntary Labor Corps. The Centre is situated in Eastern Poland, inLubelskieProvince, in Roskosz -5 kmfrom Biała Podlaska. The teaching staff of Voluntary Labor Corps puts into practice complex procedure including general and vocational training of participants, upbringing, resocialization, preventive means, and also cultural, educational, sports and recreational activities.

The syllabus of the Centre is aimed at:

 1. local community
 2. Polish and foreign teenagers
 3. non-state institutions inPolandand abroad dealing with teenager-related issues
 4. youth organizations inPolandand abroad
 5. administrative and local authorities of all levels, in particular the ones situated inLubelskieProvince
 6. organizational units of Voluntary Labor Corps, their staff and participants

The Centre possesses complex educational, sports and recreational facilities which allow the unit to hold multiple trainings, conferences, seminars, practical placements and additionally make it possible to organize the individual leisure. Being situated in one of the most picturesque regions ofSouth Podlasie, the Centre is a perfect place for leisure activities and work in the calm and peaceful atmosphere. The complex of four buildings, vast area and diversity of attractions create a big chance of adjustment to the individual needs of the client. On the grounds of the Centre there is Youth Club. The teenagers have football pitches and other Centre’s facilities at their disposal. Throughout the year a great deal of occasional events with the participation of teenagers are held.

Ecam_467x191

 

WYDARZENIA
ARCHIWUM
Ochotnicze Hufce Pracy