Bliżej natury

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w dniu 22.04.2024 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi odbyły się warsztaty ekologiczne pod hasłem „Bliżej Natury”.

Warsztaty zorganizowane zostały przez młodzież biorącą udział w projekcie zagranicznych staży zawodowych, wspólnie z Kołem Naukowym Akademii Bialskiej: „Klub Pedagoga”.

Celem podjętych działań było przybliżenie uczestnikom idei czystego świata, zarówno tego który nas bezpośrednio otacza jak również zawartego z cyberprzestrzeni.

W czasie spotkania przeprowadzono praktyczne zajęcia z segregacji śmieci, omówiono naturalne metody oczyszczania powietrza i przekazano inf. o roślinach poprawiających jakość powietrza. Dodatkowo ze względu na bardzo niski poziom wód gruntowych oraz ogromne susze w ostatnich latach poruszono bardzo ważną kwestię, zrównoważonego korzystania przez ludzi z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej oraz porównano jak wygląda to w Polsce i za granicą.

W ramach podjętych działań zrealizowano również warsztaty kreatywnego recyklingu, gdzie przedmioty powszechnie uważane za “śmieci” posłużyły jako materiały do tworzenia ubrań. Miało to na celu przybliżenie uczestnikom procesu przetwarzania wtórnego odpadów. w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej, traktowane jako rzeczy i przedmioty wartościowe. Warsztaty zakończono pokazem mody oraz wspólną zabawą na ekologicznej ścieżce sensorycznej.

Celem warsztatów było kształtowanie świadomości i właściwych postaw ekologicznych młodzieży, odpowiedzialności za stan środowiska oraz przeniesienie dobrych praktyk
i wartości na otoczenie i grunt domowy uczestników.

Podjęte działania to wsparcie przygotowawcze zrealizowane zgodnie ze standardami jakości Erasmusa w ramach projektu zagranicznych staży zawodowych.