Zajęcia z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień

W dniu 8 listopada 2017 r. młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP z Roskoszy uczestniczyła w pogadance nt. Powinności obronnych obywateli RP. Zajęcia przeprowadziła Pani Renata Szwed z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej, która  przypomniała młodzieży, że obowiązek obrony Ojczyzny jest najważniejszą powinnością każdego obywatela, a podstawową formą wypełniania obowiązku obrony kraju jest służba wojskowa.

Młodzieży przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące wojskowości. Omówiono czym jest służba przygotowawcza i kto może ją pełnić, gdzie się zgłosić ubiegając się o powołanie do służby. Streszczono czym są Narodowe Siły Rezerwy i kto może się ubiegać o służbę w ich oddziale. Uczestnicy  zapoznani zostali również z nowym rodzajem Wojsk Obrony Terytorialnej. Podopiecznym  przedstawiona została także interesująca oferta szkoleniowa  i omówiony system szkolnictwa wojskowego. Na koniec spotkania rozdane zostały ulotki informacyjne dotyczące kwalifikacji wojskowej na rok 2017r.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród naszych uczestników, którzy chętnie zadawali pytania dotyczące pracy w wojsku.

Mariola Mirońska