Spotkanie organizacyjne w internacie ECKiW OHP

15 września 2011 w internacie ECKiW OHP w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie, w którym wzięła udział młodzież mieszkająca w internacie, wychowawcy a także dyrektor ECKiW OHP Stanisław Podymski.
 

Na spotkaniu zostały omówione najważniejsze kwestie dotyczące regulaminu obowiązującego w internacie, praktycznej nauki zawodu, kwestie socjalne a także zostały omówione imprezy kulturalno- oświatowe, które są planowane na najbliższe miesiące.
 

Młodzież z zainteresowaniem słuchała informacji, które przekazywał dyrektor Stanisław Podymski.