Przygotowania do Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Jak co roku młodzież z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP bierze czynny udział w konkursach organizowanych przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP w Krakowie i Komendę Główną OHP w Warszawie.

Celem XVIII Konkursu Papieskiego ,, Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża” jest przypomnienie i wskazanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II- patrona Ochotniczych Hufców Pracy, rozwijanie formacji duchowej młodzieży oraz uczczenie czterdziestej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II.

Nasi wychowankowie wykonali  4 prace plastyczne ukazujące Jana Pawła II, które zostaną wysłane na konkurs do Wadowic.

Naszym podopiecznym życzymy powodzenia i czekamy na rozstrzygnięcie wyników.

 

Olga Dawidziuk