Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie rozbudowy i przebudowy budynku biurowo socjalnego należącego do ECKiW OHP w Roskoszy

Przeprowadzenie rozbudowy i przebudowy budynku biurowo socjalnego należącego do ECKiW OHP w Roskoszy

Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/2/RB/2013

Numer ogłoszenia: 350588-2013

Załączniki:

siwz rozbudowa

Załącznik nr 1 – wzór umowy

Załącznik nr 2 – dokumentacja

Załącznik nr 3 – Specyfikacja Techniczna

Załacznik nr 4 – przedmiar robót budowlanych

Załącznik nr 5 – wzór wykazu robót

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia

Załącznik nr 7 – wzór oświadczenia

Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia

Załącznik nr 9 – inf o przynaleznosci do grupy kapitalowej

Załącznik_nr_10_-_wzor_formularza_ofertoweg

Załącznik_nr_11_-_wzor_osw._o_podwykonawcach

Załącznik_nr_12_- wzór oswiadczenia

Załącznik nr 13 – wzór wykazu osób