Nowa droga dla byłych więźniów

W dniach 25-26 września 2007 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się konferencja w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pod hasłem „Nowa droga dla byłych więźniów – podsumowanie doświadczeń wynikających z realizacji Projektu 2004-2007”. W konferencji uczestniczyli reprezentanci lokalni OHP Projektu „Nowa droga”, przedstawiciele Administratora Projektu, Służby Więziennej oraz Krajowej Rady Kuratorów – jednego z partnerów Projektu. Tematem wiodącym konferencji było podsumowanie i wymiana doświadczeń wynikających z realizacji Działania 1 i 2 oraz omówienie przyszłej realizacji Działania 3.

Otwarcia oraz podsumowania konferencji dokonał Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor.