I miejsce dla ECKiW OHP w „Ogólnopolskim konkursie wiedzy o działalności i historii Ochotniczych Hufców Pracy”

25 kwietnia 2018 r. nasz uczestnik, Wojciech Krzyżanowski, zdobył  I miejsce w „Ogólnopolskim konkursie wiedzy o działalności i historii OHP”, którego celem jest kultywowanie tradycji Ochotniczych Hufców Pracy sięgającej przedwojennych Junackich Hufców Pracy oraz upowszechnianie wiedzy o działalności instytucji i jej patronie Janie Pawle II.

Finał konkursu odbył się w Ośrodku Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach i zorganizowany został przez Komendę Główną OHP w Warszawie oraz Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze. W konkursie wzięło udział 23 uczestników z ośrodków z całej Polski a ich zadaniem było rozwiązanie testu wiedzy z zakresu funkcjonowania i historii Ochotniczych Hufców Pracy oraz krzyżówki nawiązującej do życia i działalności Jana Pawła II.

Poziom konkursu był wysoki i wymagał od uczestników wykazaniem się ogromnej wiedzy. Wojtek zdobył najwyższą liczbę punktów i tym samym wygrał cały konkurs otrzymując cenną nagrodę, którą wręczyła Pani Dorota Słomska z Biura Edukacji Komendy Głównej OHP podczas uroczystej kolacji. Kolację uświetnił występ młodzieży z OSiW w Wiechlicach nawiązujący do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konkursowi towarzyszyły liczne atrakcje, takie jak wyjście do Centrum Nauki Keplera i Planetarium Wenus w Zielonej Górze, zwiedzanie miasta, rozgrywki w kręgle oraz piesza wycieczka turystyczno-krajoznawcza po byłych terenach wojskowych w Wiechlicach.

Zwycięzcy gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Maciej Bechta