Gibcy, skoczni, zwinni i wytrzymali

 
Mając na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz kształtując wśród młodzieży nawyki uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej, młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy uczestniczyła w zajęciach z gimnastyki sportowej zorganizowanych w miesiącu kwietniu.
 
 
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, na sali gimnastycznej Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod kierunkiem wychowawczyni.
 
 
Celem zajęć był wszechstronny, harmonijny rozwój sprawności i kondycji fizycznej oraz orientacji przestrzennej.
 
 
Młodzież poprzez udział w tego rodzaju zajęciach doskonaliła koordynację ruchową, jak również rozwijała cechy motoryczne takie jak: gibkość, skoczność, zwinność, siła, szybkość czy wytrzymałość.