ECKiW OHP na Jasnej Górze

,,Posłani w pokoju Chrystusa” pod takim hasłem odbyła tegoroczna XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Młodzieży i Kadry Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę w dn. 9 – 10 czerwca 2022 r.

Organizatorem Pielgrzymki byli: Duszpasterstwo Krajowe OHP, Komenda Główna OHP oraz Śląska Wojewódzka Komenda OHP.

Celem pielgrzymki jest kultywowanie polskiej tradycji pielgrzymowania, kształtowanie pozytywnych wzorców postaw, rozwój duchowy i kulturowy młodzieży, integracja i aktywizacja młodzieży OHP oraz rozwój zainteresowań i umiejętności uczestników OHP.

Pierwszego dnia w ramach pielgrzymki odbył się koncert profilaktyczny zespołu ,,Wyrwani z niewoli”.

Artyści pokazali młodym ludziom jak można dostrzec piękno życia, bez uzależnień w oparciu o chrześcijańskie wartości.

Podczas koncertu pielgrzymi bawili się znakomicie, humory oraz dobry nastrój dopisywał wszystkim, po prostu ich muzyka ma moc!

Drugiego dnia w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny odbyła się inauguracja, podczas której wszystkim Komendom Wojewódzkim OHP i Centrom wręczono ikonę Matki Bożej Częstochowskiej oraz świece.

Następnie Aleją Najświętszej Maryi Panny pielgrzymi ruszyli na Jasną Górę, gdzie odprawiona została msza święta w intencji Ochotniczych Hufców Pracy. Po drodze pod pomnikiem Jana Pawła II Patrona OHP i pomnikiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego zostały złożone znicze. Podczas Mszy Św. zawierzenia Matce Boskiej dokonał przedstawiciel Komendy Głównej OHP Piotr Głogowski.

Tego dnia wszyscy uczestnicy spotkali się, aby podziękować w Maryjnym Sanktuarium za kończący się rok szkolny i pomodlić się w intencji Ochotniczych Hufców Pracy, jak również złożyć swoje osobiste intencje i prośby.

Uczestnicy pielgrzymki z ECKiW OHP w Roskoszy do domu wrócili radośni, szczęśliwi, z nowymi siłami duchowymi, pełni zapału i gorliwości apostolskiej.

Renata Golczewska, Małgorzata Bandzerewicz

 

Tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę odbyła się pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Pokój jest dziś kluczowym słowem. Człowiek ma prawo do wolności, do osobistego rozwoju i zaspokajania swoich potrzeb w bezpiecznym świecie. Pamiętajmy, że pokój zaczyna się w nas – we wnętrzu każdego człowieka. Każdy z nas może go nieść i wzmacniać, dostrzegając i wspierając bliźnich, którzy znaleźli się w potrzebie.

Piotr Głogowski KG OHP