“Zoom na międzykulturowość” – spotkanie ewaluacyjne

logo_erasmus_plus-horz

13 października 2016 r. w Internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Zoom na międzykulturowość”.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu wraz z zaproszonymi wychowankami OHP oraz wychowawcy Centrum.

dsc_0208

Podczas spotkania uczestnicy podsumowali projekt, opowiedzieli o swoich wrażeniach z realizacji projektu i międzynarodowej wymiany młodzieży, która odbyła się w dniach 10-16 lipca 2016 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, opowiedzieli o możliwościach jakie daje program Erasmus + w ramach którego sfinansowany był projekt a następnie  zaprosili zebranych do wspólnego obejrzenia nakręconego podczas wymiany filmu relacjonującego przebieg działań podczas wymiany młodzieży oraz podążania regionem pogranicza na terenach Południowego Podlasia w poszukiwaniu śladów mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

dsc_0207-crop

Młodzież rozdała także uczestnikom spotkania film, który wspólnie obejrzeli oraz opracowany i wydany wcześniej folder opowiadający o projekcie, ukazujący artykuł prasowy i wybrane zdjęcia, z których powstał swoisty album wielokulturowy.

dsc_7346

Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez koordynatora projektu certyfikatów Youthpass  oraz słodkim poczęstunkiem.

dsc_0218-crop

dsc_0221-crop

“Zoom na międzykulturowość” to projekt wielostronnej wymiany młodzieży z Polski, Litwy, Węgier i Białorusi, w którym uczestniczyło po 8 młodych ludzi i po 1 liderze z każdego kraju partnerskiego, w sumie 36 osób. Projekt realizowany był w terminie od 16.05 do 15.10.2016 r., natomiast wymiana młodzieży odbyła się w dniach 10 -16 lipca 2016 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Głównym celem projektu było promowanie dziedzictwa i dialogu międzykulturowego, podniesienie znajomości innych kultur i krajów, rozwijanie poczucia solidarności, tolerancji    i zrozumienia dla różnorodności oraz tworzenie komunikacji wielokulturowej. Przebywając w środowisku międzykulturowym, młodzież zaobserwowała proces wzajemnego przenikania się różnych norm, zachowań, nawyków oraz miała możliwość poznania języka, obyczajów, tradycji i sposobów spędzania czasu wolnego oraz poszukania punktów stycznych – wspólnych losów, symboli i zwyczajów. Poznając i realizując swoje zainteresowanie dziennikarstwem stworzyła i opracowała materiały ukazujące i promujące mozaikę wielokulturowości własnego regionu bazującą na twórczym przenikaniu tradycji i obyczajów, współistnieniu religii i światopoglądów, świadczącą o tym, że różnorodność kultur jest bogactwem społeczeństw.