Zawsze był człowiekiem myślącym o drugim człowieku…

Rotmistrz Witold Pilecki (1901-1948) – uczestnik wojny z bolszewikami 1920 r., żołnierz kampanii wrześniowej, współorganizator Tajnej Armii Polskiej, dobrowolny więzień obozu w Auschwitz gdzie jako ochotnik trafił we wrześniu 1940 roku. Jako więzień nr 4859 organizował tam ruch oporu i pisał meldunki będące pierwszymi sprawozdaniami o sytuacji w obozie. Po niemal 3 latach pobytu w KL Auschwitz udało mu się uciec a napisane przez niego raporty są pierwszym źródłem na temat Holokaustu. Brał udział w Powstaniu Warszawskim walcząc początkowo jako strzelec, następnie jako dowódca jednego z oddziałów zgrupowania „Chrobry II”  w tzw. „Reducie Witolda”. Po wojnie został aresztowany pod zarzutem działania w podziemiu niepodległościowym i pracy  na rzecz obcego wywiadu. Przebywając w więzieniu torturowany był przez funkcjonariuszy UB a w procesie „grupy Witolda” został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku strzałem w tył głowy. Jego ciało prawdopodobnie zakopano na wysypisku śmieci obok Cmentarza Powązkowskiego w tzw. kwaterze Ł – Łączce. w okresie PRL-u postać rtm. Pileckiego osnuta była mgłą milczenia.

Dzięki uprzejmości kierownika Oddziału Terenowego Głównej Biblioteki Lekarskiej w Białej Podlaskiej pana Sławomira Potockiego młodzież ECKiW miała okazję obejrzeć wystawę „Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948” przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Wystawa wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Na planszach ekspozycji można było obejrzeć wiele zdjęć, zapoznać się z życiorysem rotmistrza oraz posłuchać pogadanki przygotowanej przez kierownika biblioteki, który oprowadzał nas po wystawie. Była to niewątpliwie ciekawa lekcja historii a opowieść o Witoldzie Pileckim wywołała duże zainteresowanie i wrażenie na młodzieży, która z zaciekawieniem słuchała oraz aktywnie włączała się w snutą przez pana Sławomira opowieść o niezwykłej postawie rotmistrza.

                                                                                                                                                             Maciej Bechta