Zawody sportowo-obronne pt. „Edukacja Obronna w Służbie Polsce”

Dnia 18 maja 2023r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła  się II edycja zawodów sportowo – obronnych  pt. „Edukacja Obronna w Służbie Polsce”.

Patronat nad zawodami objęło Wojsko Polskie przy współpracy Wojskowego Centrum Rekrutacji, 23 Batalionu Lekkiej Piechoty, 1 Batalionu Zmechanizowanego, Batalionu Transportu, Nadleśnictwa Biała Podlaska oraz koła ratunkowego Erka.

Celem głównym  przedsięwzięcia  było popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych, zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie postaw patriotycznych oraz promowanie współzawodnictwa sportowegowśród młodzieży ECKiW OHP.

Istotą imprezy było również zachęcanie do zdrowego, aktywnego i sportowego trybu życia, podnoszenie sprawności fizycznej, a także doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Przed rozpoczęciem zawodów przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji por. Łukasz Nestoruk przeprowadził dla młodzieży prelekcję na temat „Zostań żołnierzem”. W trakcie spotkania uczniowie mieli możliwość uzyskania informacji na temat tworzenia oddziałów dobrowolnej służby wojskowej oraz w jaki sposób można ubiegać się w wstąpienie w szeregi formowanych oddziałów.

W zawodach wzięli udział uczestnicy ECKiW OHP uczący się w  Branżowej Szkole Rzemieślniczej I stopnia, Branżowej Szkole I stopnia im. K.K. Baczyńskiego oraz Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej.

Do rywalizacji przystąpiło siedem zespołów, które zmagały się ze sobą w następujących konkurencjach :

– ubieranie w odzież ochronną i nakładanie maski przeciwgazowej,

– wiązanie buta wojskowego,

– podciąganie na drążku  gimnastycznym,

– udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,

– zagadka kryminalistyczna,

– rzut granatem,

– strzelanie z wiatrówki,

– przeciąganie liny

I miejsce zajęli reprezentanci Branżowej Szkoły I stopnia im. K.K. Baczyńskiego, II miejsce reprezentanci Zespołu Szkół Zawodowych nr. 2  III miejsce reprezentanci Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia.

Zawodnicy, którzy znaleźli się na podium otrzymali medale , dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim pozostałym  uczestnikom za udział w zawodach wręczone zostały dyplomy i drobne upominki. Nagrody ufundowane i wręczone zostały przez Dyrektora Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy oraz przedstawicieli Wojska Polskiego, Nadleśnictwa i WORD Biała Podlaska. Każda wygrana drużyna otrzymała również puchar ufundowany przez Komendanta Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej .

Wszystkie konkurencje wykonywane były na czas i oceniane za poprawność wykonania. W przeprowadzaniu poszczególnych dyscyplin wychowawców OHP wspierali żołnierze oraz nauczyciele wychowania fizycznego z ZDZ w Białej Podlaskiej. Rywalizacja odbywała się według zasad fair-play. Wszyscy zawodnicy z dużym zaangażowaniem włączyli się w sportowo – obronną zabawę i walczyli o  miejsca na podium.

Atrakcją dla młodzieży był pokaz sprzętu wojskowego jakim dysponują poszczególne jednostki a także możliwość strzelania z broni pneumatycznej. Uczestnicy mieli zapewnione słodkie przekąski i napoje przygotowane przez naszych cukierników. Podczas zawodów uczestnicy mogli też skosztować smakołyków z grilla oraz spróbować prawdziwej wojskowej grochówki.

Zagadnienia związane z obronnością kraju oraz rozgrywki sportowo – obronne  wzbudziły duże zainteresowanie wśród młodzieży, dlatego też będziemy kontynuować je w następnych latach.

Aneta Zajączkowska – Stadnicka, Mariola Mirońska,  Małgorzata Bandzerewicz