Zarządzanie projektami w zakresie rynku pracy

 

W dniach 27-30 października 2008 r. na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w ramach projektu "Szkolenie Kadry Ochotniczych Hufców Pracy" Poddziałanie 1.3.3 PO KL realizowane było szkolenie "Zarządzanie projektami w zakresie rynku pracy".

W szkoleniu uczestniczyło 19 pracowników CEiPM z terenu całej Polski.