Zanim wyjadą na staż

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja kursu języka hiszpańskiego, języka angielskiego oraz wsparcia kulturowego i pedagogicznego. Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Wypracuj przyszłość – staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”.

Młodzież biorąca udział w zajęciach to wychowankowie ECKiW OHP w Roskoszy, którzy kształcą się w zawodach: kucharz, fryzjer, murarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Już w lutym pierwsza 10 – osobowa grupa młodzieży wyjedzie wraz z opiekunami na dwutygodniowy staż zawodowy zorganizowany wraz z instytucją partnerską  w miejscowości Gyomaendrőd na Węgrzech, kolejna grupa na staż wyjedzie w marcu br. do słonecznej Hiszpanii.

Uczestnicy projektu będą mieli okazję zdobywać doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w placówce kształcenia zawodowego, dzięki takim działaniom młodzież uzupełni wiedzę i umiejętności nabyte w szkole jak również będzie rozwijać umiejętności praktyczne w zakresie posługiwania się językiem obcym.

Dla większości uczestników jest to pierwszy tego rodzaju wyjazd więc tym bardziej z wielkim zaangażowaniem biorą udział w przygotowaniach do realizacji stażu.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki środkom finansowym pochodzącym z programu unijnego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.